Naši lékaři

Domov seniorů Praha VysočanyČlánkyArchiv › Naši lékaři

MUDr. Marcela Malcová


MUDr. Marcela Malcová

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Atestace 1 a 2 stupně všeobecného lékařství. Atestace 1. st interního lékařství. Atestace 1. anesteziologickores. péče. Certifikované kurzy RHB. 


MUDr. Jan Mácha


MUDr. Jan Mácha

KARDIOLOG

Pracuje v Poliklinice Holešovice Medicon a.s. na pozici kardiologa a je specialistou v oboru kardiologie, vnitřního lékařství a neinvazivních zobrazovacích metod. Současně je vedoucím lékařem polikliniky. Má více než 20 letou nemocniční praxi na interním a kardiologickém oddělení a na odděleních intezivní péče – JIP a koronárních jednotkách. Letitě spolupracuje s předními klinickými pracovišti v oboru kardiologie. Je garantem postgraduálního vzdělávání v oborech interna a kardiologie. Dlouhodobě se věnuje problematice arytmií a srdečního selhání. Je předsedou etické komise Nemocnice Slaný. Věnuje klinickému výzkumu, byl hlavním zkoušejícím řady klinických studií.


PhDr. Iveta Waidingerová


PhDr. Iveta Waidingerová

PSYCHOLOG

Je klinickou psycholožkou se zaměřením na gerontologii a neuropsychologii. Se seniory pracovala v ambulantní poradně pro poruchy paměti ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady Praha.Podílela se na řešení neuropsychologického grantu Krátké kognitivní testy a dotazníky k časné diagnostice Alzheimerovy nemoci za FNKV Praha. Působila také jako ergoterapeut v Alzheimer centru Průhonice. V současné době pečuje mimo jiné o seniory v několika DpS. Do našeho Domova pravidelně dochází od roku 2012, pomáhá klientům adaptovat se na nové prostředí a posuzuje jejich aktuální psychický stav. Během individuálních rozhovorů jim vytváří prostor pro ventilaci emocí a potřeb, s využitím emočně podpůrné terapie jim pomáhá zmírnit vnitřní napětí a neklid. Dle potřeby také komunikuje s rodinnými příslušníky klientů, kterým poskytuje veškeré informace z pohledu psychologa.MUDr. Alexandra Čechová

PSYCHIATR

Je absolventkou LF UK v Martině. Po ukončení studia pracovala rok na Psychiatrickém oddělení v Ostrově. Od r. 2006 působí v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde po získání specializované způsobilosti v oboru psychiatrie zastávala před odchodem na mateřskou dovolenou v r. 2018 funkci vedoucí lékařky na oddělení akutní psychiatrické péče. Má několikaletou zkušenost s ambulantní psychiatrií. V letech 2013-2018 pracovala jako externista v Krizovém centru RIAPS. Poskytovala konsiliární péči v Alzheimer centru. Od září 2019 pracuje v psychiatrické ambulanci Esmedicum s.r.o.


08. 07. 2021

TOP
×