obrázek k článku Náš tým

Náš tým

Bc. Martina Nováková


Bc. Martina Nováková

Ředitelka domova
novakova@dsvysocany.cz

Po dokončení studií nastoupila v roce 2016 do Domova seniorů Vysočany s.r.o. Od roku 2018 působila jako konzultantka v mezinárodní firmě, kde pomáhala firmám sestavit a udávat trendy zaměstnaneckých benefitů. Obor gerontologie se jí úplně nevzdálil, a tak se během této práce rozhodla, že pomůže úřadům práce jako terénní sociální pracovnice. Dlouhodobě přemýšlela, že by se ráda vrátila zpět do oboru, který vystudovala, takže když v létě přišla možnost dostat se zpátky do domova seniorů, bylo to pro ni poctou a srdeční záležitostí.


Bc. Petra Majtánová

Bc. Petra Majtánová

Vedoucí provozního úseku, asistentka ředitele
+420 775 560 565
  asistentka@dsvysocany.cz


Petra pochází ze Slaného, kde vystudovala gymnázium. Následně strávila část pracovních zkušenosti v zahraničí ve Velké Británii a ve Španělsku.  Po návratu z Velké Británie vystudovala bakalářský obor na Institutu vzdělávání a poradenství v Praze.
Vždy se věnovala převážně dětem nebo působila v gastronomii. Až vysoká škola ji ukázala možnosti personalistiky a administrativy.
Nyní by se ráda věnovala zcela jiné věkové skupině než doposud a nasbírala tak nové životní i pracovní zkušenosti.

Bc. Lucie Jandová

Bc. Lucie Jandová

Vedoucí zdravotního úseku
+420 775 565 543
vrchni@dsvysocany.cz

Lucie pochází z Nymburka, kde vystudovala střední zdravotnickou školu - obor všeobecná sestra a bakalářské studium na fakultě zdravotnických studií v Pardubicích v tom samém oboru. Několik let pracovala na interním oddělení a oddělení následné péče, po odchodu z nemocnice nastoupila na pozici vrchní sestry, kde nabyla mnoho cenných zkušeností. Nyní pracuje jako vedoucí sociálně zdravotního úseku v Domově seniorů Vysočany. Společně s celým svým týmem se snaží o zvyšovaní kvality života klientů a dlouhodobě se zajímá o oblast paliativnÍ péče v sociálních službách. Práce se seniory ji naplňuje a přála by si, aby v Domově strávili krásný a spokojený podzim života. 

Bc. Zuzana Šingelová

Bc. Zuzana Kufa

Vedoucí sociálního úseku
+420 775 065 565
socialni@dsvysocany.cz

Zuzana pochází ze Slezska, kde vystudovala střední zdravotnickou školu obor Sociální péče. Již od studií tíhla k práci se seniory. Po dokončení studia pracovala několik let v domově pro seniory jako pečovatelka. Poté vystudovala Vysokou školu sv. Alžběty, oboru Sociální práce. Slezsko vyměnila za Prahu a začala kariéru v Domově Seniorů Vysočany, kde pracuje jako sociální pracovnice.
Práci se seniory má velmi ráda, stále se od nich něco učí, komunikuje a dozvídá se různé životní příběhy.

Bc. Nela Krasnovská, DiS.

Bc. Nela Krasnovská, DiS.

Sociální pracovnice, vedoucí aktivizace
+420 601 526 025
zadosti@dsvysocany.cz

Nela vystudovala sociální pedagogiku na VOŠ v Praze a následně pokračovala ve studiu bakalářského oboru speciální pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského. V průběhu studia byla přesvědčena o tom, že se v budoucnu bude věnovat práci s dětma. Avšak při výběru závěrečné bakalářské práce si vybrala jako cílovou skupinu seniory. Dozvídat se informace a životní příběhy od této věkové skupiny ji bavilo natolik, že si začala hledat profesi zaměřenou právě na seniory. Pozice sociální pracovnice ji naplňuje, jelikož se i kromě administrativní práce denně stýká s klienty, což jí přináší radost a osobní růst.

Ilona Štruncová

Ilona Štruncová

Vedoucí přímé péče
+420 601 324 711
metodik@dsvysocany.cz

Ilona pracuje v Domově seniorů Vysočany s.r.o. od roku 2017 na pozici pracovníka v sociálních službách. Již delší dobu se pohybuje v oblasti sociálních služeb, ale nejvíce jí zaujala práce se seniory. Již během své praxe „pečovatelky“ prokazovala schopnosti vedení týmu a dbala na kvalitu poskytované péče našim klientům, a tak v roce 2019 povýšila na pozici metodika/vedoucí přímé péče.
Copyright © 2010-2023 - IamWRS vyroba-www.cz

×